Információbiztonság az Ön nyugalmáért

Szabályzat-menedzsment

 

"Az ember úgy változtathatja meg életét,hogy megváltoztatja gondolkodását."

(William James)

Szabályzatmenedzsment területei

  • Informatikai Biztonságirányítási Szabályzat
  • Információbiztonság Irányítási Szabályzat
  • Titokvédelmi Szabályzat
  • Iratkezelési és Iratselejtezési Szabályzat
  • Elektronikus számlavezetési szolgáltatás Szabályzata
  • Adatvédelemi Szabályzat
  • Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása Szabályzat
  • Munkavédelemi Szabályzat
  • Tűzvédelemi Szabályzat

Szabályzatmenedzsment folyamata

A szabályzatmenedzsment folyamat kezdeteként megismerjük a vállalkozást, felmérjük, feltárjuk a szabályozandó terület, tevékenység helyi, aktuális működését, megvalósulását, szabályait.

A szabályzás során egyformán fontosnak tartjuk a meglévő, jó gyakorlat megtartását, a jogszabályi megfelelést, a "legjobb gyakorlat" elvét. Szabályzás során célunk az Ügyfelünk tevékenységi köréhez, személyi háttérhez igazodó, gyakorlatias, megvalósítható, alkalmazható szabályzat készítése. Szabályzataink nem csak előírásokat tartalmaznak, hanem megteremtik az ellenőrzés, számonkérhetőség alapjait is. 

A szabályok, szabályzatok, eljárásrendek betartásának, megvalósításának alapfeltétele a megismerés, ezért a menedzsmentfolyamat elengedhetetlen részét képezi az oktatás.

A kellő gondossággal, szakmaisággal kialakított, bevezetett szabályzat csak akkor érheti el a célját, ha az aktuális és alkalmazott. Az aktualitás fenntartása, az alkalmazás, megvalósítás biztosítása a szabályzatmenedzsment elengedhetetlen része. Az aktualitás megtartásához folymatosan figyelmmel kell kísérni a szabályzott terület, a környezti elvárás, a legjobb gyakorlat és a jogszabályi változásait, melyek hatását időről időre át kell vezetni az előírásokon. Az alkalmazást a szabályzatszerinti munkavégzés rendszeres, teljeskörű ellenőrzésével lehet fokozni, illetve a kívánt szinten tartani.

Egy szabályzat célját és értelmét veszti, ha nincs változásmenedzsmentje, ha az alkalmzása nem kontrollált.