Információbiztonság az Ön nyugalmáért

Auditálás

"Az életben a valódi biztonság nem más, mint az élet bizonytalanságának élvezete."

(M. Scott Peck: A járatlan út)

Audit területek

 • Alkalmazások biztonsági auditja
 • Rendszerek biztonsági auditja
 • Alkalmazások számviteli auditja
 • ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 szabványok szerinti rendszerek belső auditja
 • Szolgáltatások, folyamatok auditja
 • ...

Szakértői vizsgálatok

 • Vállalkozói, szolgáltatói szerződések teljesítésének vizsgálata
 • Kiszervezett tevékenységek végzésének rendszeres felülvizsgálata
 • Engedélyezési eljárásokhoz szükséges személyi és tárgyi  feltételek meglétének vizsgálata
 • Biztonsági, zártsági megfelelőség vizsgálata
 • Információbiztonsági kockázatelemzés
 • Hpt. 13/C. §-nak való megfelelési szintfelmérés
 • Beruházások indokoltságának, megfelelőségének, teljes körűségének vizsgálata
 • Informatikai infrastruktúrához kapcsolódó szerződések vizsgálata
 • Üzemeltetési eljárások vizsgálata
 • ...